Internet je dobrý sluha, ale zlý pán

Internet, ako azda najväčší vynález ľudstva v dvadsiatom storočí, nás sprevádza všade. V osobnom i pracovnom živote. Stále častejšie ho používame na komunikáciu, vyhľadávanie informácií, zábavu, štúdium, obchodovanie (ako zákazníci i predávajúci), na styk s úradmi (štát, banky) a tak ďalej.

Mladá generácia tu nachádza zábavu (hry, hudba, sociálne médiá), firmy priestor pre prácu (GSuite, MSOffice), priestor na ukladanie informácií (verejných i neverejných).

Spolu s týmto prerastaním internetu do našich životov sa ale súčasne veľmi komplikuje aj legislatíva snažiaca sa uchrániť osoby i firmy pred nekalými praktikami podvodníkov, ktorých je na internete žiaľ tiež veľa. A tak sa stretávame s únikom informácií z firemného prostredia, priemyselnou špionážou, krádežami identity, mobbingom, nelegálnymi obchodmi s detskou pornografiou, zbraňami, drogami...

V tomto celom chaose sa snažíme našim zákazníkom poskytnúť čo najlepšie služby, ktoré im dovolia výhody internetu využívať a nevýhody potláčať.

Firmy

Firmám ponúkame kompletný servis pri zabezpečení internetovej prezencie (email, web, ftp, cloud). Zároveň často riešime problém prístupu na internet len pre konkrétne osoby a v konkrétnych časoch. Pre konatelov firiem ponúkame podporu pri zabezpečení komunikácie so štátnymi inštitúciami, zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou (certifikáty, ich obnovovanie, ZEP a podobne).

Čoraz väčšiu úlohu v živote firiem zohráva intranet a vnútropodnikové riešenia, ktoré ale zároveň prerastajú s internetom. Cloud je dnes už pevnou súčasťou mnohých firiem a používa sa na rôzne aktivity, či už na zálohovanie, univerzálne miesto pre výmenu informácií a podobne.

microserver

Súkromné osoby

Pre súkromné osoby ponúkame hlavne integráciu služieb, nastavenie procesov tak, aby mohli bezpečne a pohodlne internet využívať. A to na telefónoch, tabletoch, televízoroch, chromebookoch či počítačoch. Pre klientov nastavujeme jednotlivé súčasti internetu tak, aby vedeli pohodlne streamovať svoje rodinné videá, fotografie. Aby sa ich rodinné digitálne dáta (video, foto, audio, e-knihy, iné dokumenty, audioknihy....) ukladali bezpečne (so zálohou), aby boli dostupné každému komu treba, všade kde treba.

Stále častejšou požiadavkou je ochrana detí pred nežiadúcim obsahom na internete. Nejedná sa len o pornografiu. Ide hlavne o násilie, gambling, sekty, drogy, rasovú či náboženskú intoleranciu a podobne. Samozrejme že najdôležitejšou zložkou pri vyrovnávaní sa s týmito témami je pravidelný kontakt a vysvetľovanie v rodinnom kruhu, ale veľa vie pomôcť aj elektronika.

vigor2860